​លុប​គណនី Facebook អោយបាត់ជារៀងរហូត

[របៀប] ​លុប​គណនី Facebook អោយបាត់ជារៀងរហូត

53
0
SHARE

Facebook គឺជាបណ្តាញសង្គមយក្ស ដែលមានការពេញនិយមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។ ដូច្នេះហើយចំនួនអ្នកប្រើមានការកើនឡើងជាលំដាប់ ម្យ៉ាងវិញទៀត Facebook ក៏បានអនុញ្ញាតអោយយើង អាចលប់គណនីចោលបានដែរ។

ដើម្បីលុបគណនី Facebook ជា​អចិន្ត្រៃយ៍ សូមធ្វើការណែនាំខាងក្រោម:

  1. ចូលក្នុង Account Setting

*សំគាល់: ចំនុចពណ៏លឿង Download a copy មានន័យថា អ្នកអាចដោនឡូននូវរូបភាព ទិន្នន័យមួយចំនួនដែលអ្នកបានការធ្វើការ Upload កន្លងមក។

បន្ទាប់មកសូមចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីលុបគណនីចោលតែម្តង។ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទុកពេល 90 ថ្ងៃ មុននឹងគណនីនេះបាត់ចេញពី Facebook តែម្តង។